سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کامپیوتر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوالات سیستم عامل ویندوز 7 (سه فصل اول کتاب)-مهندس فاطمه رضاییگروه بندی نشده
2طرح درس سالانه-کپتیویت - مهندس مرادی پورطرح درس 94
3طرح درس سالانه سیستم عامل- مهندس مرادی پورطرح درس 94
4طرح درس سالانه رایانه کار مقدماتی تصویر سازی- مهندس مرادی پورطرح درس 94
5طرح درس روزانه سیستم عامل - مهندس مرادی پورطرح درس 94
6طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته - مهندس مرادی پورطرح درس 94
7طرح درس روزانه ایلاستریتور - مهندس مرادی پورطرح درس 94
8سوالات زبان تخصصی خانم مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
9نمونه سوال flash خانم مهندس نبتوننمونه سوال 94
10خانم مریم شریفی- پاسخ تمارین فصل 1 و 2و 3 برنامه سازی 2نمونه سوال 94
11طرح درس روزانه سیستم عامل مقدماتی-مریم شریفیطرح درس 94
12طرح درس روزانه کاربر کارل دراو-مریم شریفیطرح درس 94
13نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-مریم مطیعینمونه سوال-93
14نمونه سوال برنامه سازی3-مریم مطیعینمونه سوال-93
15نمومه سوال کپتیویت - مریم مطیعینمونه سوال-93
16نمونه سوال سی شارپ-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
17نمونه سوال سیستم عامل win7- خانم بدیعینمونه سوال-93
18نمونه سوال چند رسانه ای-خانم مهناز مهرابینمونه سوال-93
19پاسخ نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
20نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
21نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
22نمونه سوال ویژوال بیسیک- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
23نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
24نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
25نمونه سوال برنامه سازی 3نمونه سوال-93
26کلمات اختصاری زبان تخصصی فنی حرفه ای خانم مریم شریفی سال 93- 94نمونه سوال-93
27نمونه سوال عملی شبکه -آقای نعیمینمونه سوال-93
28نمونه سوال میانی و کاربرد رایانه- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
29نمونه سوال نرم افزار اداری- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
30نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
31نمونه سوال طراحی صفحات وب پیشرفته- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
32نمونه سوال ویژوال بیسیک کارودانش - آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
33طرح درس سالانه برنامه نویسی مقدماتی کارودانش-خانم لیلا محمودیطرح درس-93
34نمونه سوال کارل دراو -خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
35نمونه سوال فری هند-خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
36طرح درس سالانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
37طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
38نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
39نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
40نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
41نمونه سوال زبان تخصصی-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
42نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
43طرح درس روزانه سیستم عامل جلد دوم-مریم شریفیطرح درس-93
44طرح درس روزانه ایلاستریتور-مریم شریفیطرح درس-93
45نمومه سوال سیستم عامل 2- مریم شریفینمونه سوال-93
46طرح درس سالانه نرم افزار اداری-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
47طرح درس روزانه ورد2007-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
48طرح درس روزانه ویندوز سون-خانم بدیعیطرح درس-93
49نمونه سوال فصل 5 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
50نمونه سوال فصل 4 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
51طرح درس شبکه های رایانه ای - آقای نعیمیطرح درس-93
52نمونه سوال سخت افزار فصل 3 - آقای نعیمینمونه سوال-93
53نمونه سوال سخت افزار فصل 2 - آقای نعیمینمونه سوال-93
54نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
55نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
56نمونه سوال کاربر فلش - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
57نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
58نمونه سوال مبانی و کاربرد رایانه - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
59نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
60نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
61نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
62نمونه سوال طراحی وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
63نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
64نمونه سوال تشریحی سیستم عامل - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
65نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
66نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
67نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - خانم شریفینمونه سوال-93
68نمونه سوال گرافیک با رایانه- خانم نقدینمونه سوال-93
69نمونه سوال گرافیک با رایانه- خانم نقدینمونه سوال-93
70نمونه سوال فری هند- آقای مرادی پورنمونه سوال-93
71نمونه سوال فری هند- خانم لشگر آرانمونه سوال-93
72نمونه سوال فری هند- آقای مرادی پورنمونه سوال-93
73نمونه سوال فتوشاپ - خانم نقدینمونه سوال-93
74طرح درس کپتیویت -آقای مرادیطرح درس-93
75طرح درس ورد-آقای مرادیطرح درس-93
76طرح درس کارل دراو-آقای مرادیطرح درس-93
77طرح درس گرافیک-آقای مرادیطرح درس-93
78طرح درس فتوشاپ-آقای مرادیطرح درس-93
79طرح درس طراحی وب-آقای مرادیطرح درس-93
80طرح درس رایانه کار مقدماتی -آقای مرادیطرح درس-93
81طرح درس ایلاستریتور-آقای مرادیطرح درس-93
82نمونه سوال کارل دراو-آقای مرادینمونه سوال-93
83نمونه سوال فری هند-آقای مرادینمونه سوال-93
84نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-آقای مرادینمونه سوال-93
85نمونه سوال رایانه کار مقدماتی-آقای مرادینمونه سوال-93
86نمونه سوال فتوشاپ خانم مهندس نقدیگروه بندی نشده
87سوالات درس بسته های نرم افزاری3 مهندس مریم شریفیگروه بندی نشده
88شبکه خانم رضایی گروه بندی نشده
89طراحی صفحات وب ارسال شده توسط مهندس ذکایی منطقه نوبران ساوهگروه بندی نشده
90سوال vbگروه بندی نشده
91vb1گروه بندی نشده
92شبکه1گروه بندی نشده
93شبکه 2گروه بندی نشده
94سوالات تئوری بسته های نرم افزاری 3 ،چهار فصل اول کتاب (جلد اول)ارسال شده توسط مهندس خلجگروه بندی نشده
95لغات وآزمون زبان تخصصی ارسال شده توسط خانم مهندس خلجگروه بندی نشده
96سوال امتحان هماهنگ استانی فری هند freehand کاردانش- وزارت ارشاد- خرداد91گروه بندی نشده
97سوال امتحان هماهنگ استانی طراحی صفحات وب پیشرفته کاردانش- وزارت ارشاد- خرداد91گروه بندی نشده
98امتحانات نهایی خردادماه 91 فنی - بانک اطلاعاتی-شبکه های کامپیوتری- ریاضی3 -زبان تخصصیگروه بندی نشده
99طراحی صفخات وب نهایی خردادماه 91 - استان مرکزی - وزارت ارشادگروه بندی نشده
100سوالات نهایی خردادماه 91 درس کاربر رایانه وزارت کار گروه بندی نشده
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس