سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کامپیوتر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-مریم مطیعینمونه سوال-93
2نمونه سوال برنامه سازی3-مریم مطیعینمونه سوال-93
3نمومه سوال کپتیویت - مریم مطیعینمونه سوال-93
4نمونه سوال سی شارپ-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
5نمونه سوال سیستم عامل win7- خانم بدیعینمونه سوال-93
6نمونه سوال چند رسانه ای-خانم مهناز مهرابینمونه سوال-93
7پاسخ نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
8نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
9نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
10نمونه سوال ویژوال بیسیک- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
11نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
12نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
13نمونه سوال برنامه سازی 3نمونه سوال-93
14کلمات اختصاری زبان تخصصی فنی حرفه ای خانم مریم شریفی سال 93- 94نمونه سوال-93
15نمونه سوال عملی شبکه -آقای نعیمینمونه سوال-93
16نمونه سوال میانی و کاربرد رایانه- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
17نمونه سوال نرم افزار اداری- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
18نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
19نمونه سوال طراحی صفحات وب پیشرفته- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
20نمونه سوال ویژوال بیسیک کارودانش - آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
21طرح درس سالانه برنامه نویسی مقدماتی کارودانش-خانم لیلا محمودیطرح درس-93
22نمونه سوال کارل دراو -خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
23نمونه سوال فری هند-خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
24طرح درس سالانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
25طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
26نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
27نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
28نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
29نمونه سوال زبان تخصصی-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
30نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
31طرح درس روزانه سیستم عامل جلد دوم-مریم شریفیطرح درس-93
32طرح درس روزانه ایلاستریتور-مریم شریفیطرح درس-93
33نمومه سوال سیستم عامل 2- مریم شریفینمونه سوال-93
34طرح درس سالانه نرم افزار اداری-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
35طرح درس روزانه ورد2007-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
36طرح درس روزانه ویندوز سون-خانم بدیعیطرح درس-93
37نمونه سوال فصل 5 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
38نمونه سوال فصل 4 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
39طرح درس شبکه های رایانه ای - آقای نعیمیطرح درس-93
40نمونه سوال سخت افزار فصل 3 - آقای نعیمینمونه سوال-93
41نمونه سوال سخت افزار فصل 2 - آقای نعیمینمونه سوال-93
42نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
43نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
44نمونه سوال کاربر فلش - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
45نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
46نمونه سوال مبانی و کاربرد رایانه - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
47نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
48نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
49نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
50نمونه سوال طراحی وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
51نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
52نمونه سوال تشریحی سیستم عامل - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
53نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
54نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
55نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - خانم شریفینمونه سوال-93
56نمونه سوال گرافیک با رایانه- خانم نقدینمونه سوال-93
57نمونه سوال گرافیک با رایانه- خانم نقدینمونه سوال-93
58نمونه سوال فری هند- آقای مرادی پورنمونه سوال-93
59نمونه سوال فری هند- خانم لشگر آرانمونه سوال-93
60نمونه سوال فری هند- آقای مرادی پورنمونه سوال-93
61نمونه سوال فتوشاپ - خانم نقدینمونه سوال-93
62طرح درس کپتیویت -آقای مرادیطرح درس-93
63طرح درس ورد-آقای مرادیطرح درس-93
64طرح درس کارل دراو-آقای مرادیطرح درس-93
65طرح درس گرافیک-آقای مرادیطرح درس-93
66طرح درس فتوشاپ-آقای مرادیطرح درس-93
67طرح درس طراحی وب-آقای مرادیطرح درس-93
68طرح درس رایانه کار مقدماتی -آقای مرادیطرح درس-93
69طرح درس ایلاستریتور-آقای مرادیطرح درس-93
70نمونه سوال کارل دراو-آقای مرادینمونه سوال-93
71نمونه سوال فری هند-آقای مرادینمونه سوال-93
72نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-آقای مرادینمونه سوال-93
73نمونه سوال رایانه کار مقدماتی-آقای مرادینمونه سوال-93
74نمونه سوال فتوشاپ خانم مهندس نقدیگروه بندی نشده
75سوالات درس بسته های نرم افزاری3 مهندس مریم شریفیگروه بندی نشده
76شبکه خانم رضایی گروه بندی نشده
77طراحی صفحات وب ارسال شده توسط مهندس ذکایی منطقه نوبران ساوهگروه بندی نشده
78سوال vbگروه بندی نشده
79vb1گروه بندی نشده
80شبکه1گروه بندی نشده
81شبکه 2گروه بندی نشده
82سوالات تئوری بسته های نرم افزاری 3 ،چهار فصل اول کتاب (جلد اول)ارسال شده توسط مهندس خلجگروه بندی نشده
83لغات وآزمون زبان تخصصی ارسال شده توسط خانم مهندس خلجگروه بندی نشده
84سوال امتحان هماهنگ استانی فری هند freehand کاردانش- وزارت ارشاد- خرداد91گروه بندی نشده
85سوال امتحان هماهنگ استانی طراحی صفحات وب پیشرفته کاردانش- وزارت ارشاد- خرداد91گروه بندی نشده
86امتحانات نهایی خردادماه 91 فنی - بانک اطلاعاتی-شبکه های کامپیوتری- ریاضی3 -زبان تخصصیگروه بندی نشده
87طراحی صفخات وب نهایی خردادماه 91 - استان مرکزی - وزارت ارشادگروه بندی نشده
88سوالات نهایی خردادماه 91 درس کاربر رایانه وزارت کار گروه بندی نشده
89رایانه کار مقدماتی نهایی خردادماه 91گروه بندی نشده
90سوالات کاربر رایانه وزارت فرهنگ و ارشاد نهایی خرداد 91گروه بندی نشده
91سوالات یازدهمین دوره مسابقات علمی - عملی هنرجویان شاخه فنی و حرفه ای - مرحله کشوری گروه بندی نشده
92نمونه سوالات کارل کل کتاب ارسال شده از خانم مهندس فاطمه رضایی منطقه نوبرانگروه بندی نشده
93نمونه سوالات طراحی صفحات وب پیشرفته - ارسال شده از خانم مهندس غلامی منطقه کمیجانگروه بندی نشده
94سوالات رایانه کار پیشرفته و کارل - ارسال شده از دانش آموز خانم فاطمه باقری- هنرستان ساعی اراک 2گروه بندی نشده
95نمونه سوال سیستم عامل فنی حرفه ای - ارسال شده از خانم مهندس میترا کلانتری -تفرشگروه بندی نشده
96سوالات شبکه های کامپیوتری سوم شاخه فنی ارسال شده از خانم مهندس میترا کلانتری -منطقه تفرشگروه بندی نشده
97نمونه سوال شبکه نهاییگروه بندی نشده
98نمونه سوالات امتحان نهایی شبکه های کامپیوتری گروه بندی نشده
99سوالات فری هند ارسال شده از خانم مهندس فاطمه رضایی منطقه نوبرانگروه بندی نشده
100سوالات رایانه کار پیشرفته و کارل - ارسال شده از دانش آموز خانم زهرا زارعی- هنرستان ساعی اراک 2گروه بندی نشده
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس