سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کامپیوتر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوال سیستم عامل win7- خانم بدیعینمونه سوال-93
2نمونه سوال چند رسانه ای-خانم مهناز مهرابینمونه سوال-93
3پاسخ نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
4نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
5نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
6نمونه سوال ویژوال بیسیک- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
7نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
8نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
9نمونه سوال برنامه سازی 3نمونه سوال-93
10کلمات اختصاری زبان تخصصی فنی حرفه ای خانم مریم شریفی سال 93- 94نمونه سوال-93
11نمونه سوال عملی شبکه -آقای نعیمینمونه سوال-93
12نمونه سوال میانی و کاربرد رایانه- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
13نمونه سوال نرم افزار اداری- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
14نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
15نمونه سوال طراحی صفحات وب پیشرفته- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
16نمونه سوال ویژوال بیسیک کارودانش - آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
17طرح درس سالانه برنامه نویسی مقدماتی کارودانش-خانم لیلا محمودیطرح درس-93
18نمونه سوال کارل دراو -خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
19نمونه سوال فری هند-خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
20طرح درس سالانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
21طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
22نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
23نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
24نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
25نمونه سوال زبان تخصصی-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
26نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
27طرح درس روزانه سیستم عامل جلد دوم-مریم شریفیطرح درس-93
28طرح درس روزانه ایلاستریتور-مریم شریفیطرح درس-93
29نمومه سوال سیستم عامل 2- مریم شریفینمونه سوال-93
30طرح درس سالانه نرم افزار اداری-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
31طرح درس روزانه ورد2007-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
32طرح درس روزانه ویندوز سون-خانم بدیعیطرح درس-93
33نمونه سوال فصل 5 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
34نمونه سوال فصل 4 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
35طرح درس شبکه های رایانه ای - آقای نعیمیطرح درس-93
36نمونه سوال سخت افزار فصل 3 - آقای نعیمینمونه سوال-93
37نمونه سوال سخت افزار فصل 2 - آقای نعیمینمونه سوال-93
38نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
39نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
40نمونه سوال کاربر فلش - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
41نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
42نمونه سوال مبانی و کاربرد رایانه - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
43نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
44نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
45نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
46نمونه سوال طراحی وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
47نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
48نمونه سوال تشریحی سیستم عامل - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
49نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
50نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
51نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - خانم شریفینمونه سوال-93
52نمونه سوال گرافیک با رایانه- خانم نقدینمونه سوال-93
53نمونه سوال گرافیک با رایانه- خانم نقدینمونه سوال-93
54نمونه سوال فری هند- آقای مرادی پورنمونه سوال-93
55نمونه سوال فری هند- خانم لشگر آرانمونه سوال-93
56نمونه سوال فری هند- آقای مرادی پورنمونه سوال-93
57نمونه سوال فتوشاپ - خانم نقدینمونه سوال-93
58طرح درس کپتیویت -آقای مرادیطرح درس-93
59طرح درس ورد-آقای مرادیطرح درس-93
60طرح درس کارل دراو-آقای مرادیطرح درس-93
61طرح درس گرافیک-آقای مرادیطرح درس-93
62طرح درس فتوشاپ-آقای مرادیطرح درس-93
63طرح درس طراحی وب-آقای مرادیطرح درس-93
64طرح درس رایانه کار مقدماتی -آقای مرادیطرح درس-93
65طرح درس ایلاستریتور-آقای مرادیطرح درس-93
66نمونه سوال کارل دراو-آقای مرادینمونه سوال-93
67نمونه سوال فری هند-آقای مرادینمونه سوال-93
68نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-آقای مرادینمونه سوال-93
69نمونه سوال رایانه کار مقدماتی-آقای مرادینمونه سوال-93
70نمونه سوال فتوشاپ خانم مهندس نقدیگروه بندی نشده
71سوالات درس بسته های نرم افزاری3 مهندس مریم شریفیگروه بندی نشده
72شبکه خانم رضایی گروه بندی نشده
73طراحی صفحات وب ارسال شده توسط مهندس ذکایی منطقه نوبران ساوهگروه بندی نشده
74سوال vbگروه بندی نشده
75vb1گروه بندی نشده
76شبکه1گروه بندی نشده
77شبکه 2گروه بندی نشده
78سوالات تئوری بسته های نرم افزاری 3 ،چهار فصل اول کتاب (جلد اول)ارسال شده توسط مهندس خلجگروه بندی نشده
79لغات وآزمون زبان تخصصی ارسال شده توسط خانم مهندس خلجگروه بندی نشده
80سوال امتحان هماهنگ استانی فری هند freehand کاردانش- وزارت ارشاد- خرداد91گروه بندی نشده
81سوال امتحان هماهنگ استانی طراحی صفحات وب پیشرفته کاردانش- وزارت ارشاد- خرداد91گروه بندی نشده
82امتحانات نهایی خردادماه 91 فنی - بانک اطلاعاتی-شبکه های کامپیوتری- ریاضی3 -زبان تخصصیگروه بندی نشده
83طراحی صفخات وب نهایی خردادماه 91 - استان مرکزی - وزارت ارشادگروه بندی نشده
84سوالات نهایی خردادماه 91 درس کاربر رایانه وزارت کار گروه بندی نشده
85رایانه کار مقدماتی نهایی خردادماه 91گروه بندی نشده
86سوالات کاربر رایانه وزارت فرهنگ و ارشاد نهایی خرداد 91گروه بندی نشده
87سوالات یازدهمین دوره مسابقات علمی - عملی هنرجویان شاخه فنی و حرفه ای - مرحله کشوری گروه بندی نشده
88نمونه سوالات کارل کل کتاب ارسال شده از خانم مهندس فاطمه رضایی منطقه نوبرانگروه بندی نشده
89نمونه سوالات طراحی صفحات وب پیشرفته - ارسال شده از خانم مهندس غلامی منطقه کمیجانگروه بندی نشده
90سوالات رایانه کار پیشرفته و کارل - ارسال شده از دانش آموز خانم فاطمه باقری- هنرستان ساعی اراک 2گروه بندی نشده
91نمونه سوال سیستم عامل فنی حرفه ای - ارسال شده از خانم مهندس میترا کلانتری -تفرشگروه بندی نشده
92سوالات شبکه های کامپیوتری سوم شاخه فنی ارسال شده از خانم مهندس میترا کلانتری -منطقه تفرشگروه بندی نشده
93نمونه سوال شبکه نهاییگروه بندی نشده
94نمونه سوالات امتحان نهایی شبکه های کامپیوتری گروه بندی نشده
95سوالات فری هند ارسال شده از خانم مهندس فاطمه رضایی منطقه نوبرانگروه بندی نشده
96سوالات رایانه کار پیشرفته و کارل - ارسال شده از دانش آموز خانم زهرا زارعی- هنرستان ساعی اراک 2گروه بندی نشده
97سوالات امتحان نهایی شهریور ماه 90 رایانه کار مقدماتیگروه بندی نشده
98سوالات امتحان نهایی دی ماه 90 درس رایانه کار مقدماتی گروه بندی نشده
99سوالات امتحانات نهایی سال 1390 درس کاربر رایانه استان مرکزیگروه بندی نشده
100نمونه سوالات برنامه سازی 3 ارسال شده از: خانم مهندس فرشته حسینی منطقه محلاتگروه بندی نشده
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس