سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کامپیوتر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوال پیشرفت تحصیلی (سیستم عامل پیشرفته)خانم مهندس فاطمه رضایی منطقه سربندنمونه سوال 94
2سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد 93- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
3سوالات طراحی صفحات وب- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
4سوالات عملی طراحی صفحات وب- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
5سوالات اخر فصل کارل-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
6سوالات اخر فصل ویژوال بیسیک-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
7سوالات اخر فصل ایلوستریتور-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
8سوالات اخر فصل بانک اطلاعاتی-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
9سوالات اخر فصل صفحه گسترده-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
10سوالات اداری تکمیلی-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
11حل تمرینات کتاب برنامه سازی 1 -مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
12سوال مفاهیم پایه-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
13سوالات کارل- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
14پاسخ نامه سوالات کارل- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
15سوالات اخر فصل سیستم عامل-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
16سوالات اخر فصل واژه پرداز-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
17سوالات اخر فصل ویندوز7-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
18نمونه سوالات سیستم عامل ویندوز 7 (سه فصل اول کتاب)-مهندس فاطمه رضایینمونه سوال 94
19http://computer.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3418نمونه سوال 94
20طرح درس ویندوز7-مهندس مرادی پورطرح درس 94
21طرح درس سالانه-کپتیویت - مهندس مرادی پورطرح درس 94
22طرح درس سالانه سیستم عامل- مهندس مرادی پورطرح درس 94
23طرح درس سالانه رایانه کار مقدماتی تصویر سازی- مهندس مرادی پورطرح درس 94
24طرح درس روزانه سیستم عامل - مهندس مرادی پورطرح درس 94
25طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته - مهندس مرادی پورطرح درس 94
26طرح درس روزانه ایلاستریتور - مهندس مرادی پورطرح درس 94
27سوالات زبان تخصصی خانم مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
28نمونه سوال flash خانم مهندس نبتوننمونه سوال 94
29خانم مریم شریفی- پاسخ تمارین فصل 1 و 2و 3 برنامه سازی 2نمونه سوال 94
30طرح درس روزانه سیستم عامل مقدماتی-مریم شریفیطرح درس 94
31طرح درس روزانه کاربر کارل دراو-مریم شریفیطرح درس 94
32نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-مریم مطیعینمونه سوال-93
33نمونه سوال برنامه سازی3-مریم مطیعینمونه سوال-93
34نمومه سوال کپتیویت - مریم مطیعینمونه سوال-93
35نمونه سوال سی شارپ-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
36نمونه سوال سیستم عامل win7- خانم بدیعینمونه سوال-93
37نمونه سوال چند رسانه ای-خانم مهناز مهرابینمونه سوال-93
38پاسخ نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
39نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
40نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
41نمونه سوال ویژوال بیسیک- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
42نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
43نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
44نمونه سوال برنامه سازی 3نمونه سوال-93
45کلمات اختصاری زبان تخصصی فنی حرفه ای خانم مریم شریفی سال 93- 94نمونه سوال-93
46نمونه سوال عملی شبکه -آقای نعیمینمونه سوال-93
47نمونه سوال میانی و کاربرد رایانه- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
48نمونه سوال نرم افزار اداری- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
49نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
50نمونه سوال طراحی صفحات وب پیشرفته- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
51نمونه سوال ویژوال بیسیک کارودانش - آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
52طرح درس سالانه برنامه نویسی مقدماتی کارودانش-خانم لیلا محمودیطرح درس-93
53نمونه سوال کارل دراو -خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
54نمونه سوال فری هند-خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
55طرح درس سالانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
56طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
57نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
58نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
59نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
60نمونه سوال زبان تخصصی-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
61نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
62طرح درس روزانه سیستم عامل جلد دوم-مریم شریفیطرح درس-93
63طرح درس روزانه ایلاستریتور-مریم شریفیطرح درس-93
64نمومه سوال سیستم عامل 2- مریم شریفینمونه سوال-93
65طرح درس سالانه نرم افزار اداری-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
66طرح درس روزانه ورد2007-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
67طرح درس روزانه ویندوز سون-خانم بدیعیطرح درس-93
68نمونه سوال فصل 5 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
69نمونه سوال فصل 4 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
70طرح درس شبکه های رایانه ای - آقای نعیمیطرح درس-93
71نمونه سوال سخت افزار فصل 3 - آقای نعیمینمونه سوال-93
72نمونه سوال سخت افزار فصل 2 - آقای نعیمینمونه سوال-93
73نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
74نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
75نمونه سوال کاربر فلش - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
76نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
77نمونه سوال مبانی و کاربرد رایانه - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
78نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
79نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
80نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
81نمونه سوال طراحی وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
82نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
83نمونه سوال تشریحی سیستم عامل - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
84نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
85نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
86نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - خانم شریفینمونه سوال-93
87نمونه سوال گرافیک با رایانه- خانم نقدینمونه سوال-93
88نمونه سوال گرافیک با رایانه- خانم نقدینمونه سوال-93
89نمونه سوال فری هند- آقای مرادی پورنمونه سوال-93
90نمونه سوال فری هند- خانم لشگر آرانمونه سوال-93
91نمونه سوال فری هند- آقای مرادی پورنمونه سوال-93
92نمونه سوال فتوشاپ - خانم نقدینمونه سوال-93
93طرح درس کپتیویت -آقای مرادیطرح درس-93
94طرح درس ورد-آقای مرادیطرح درس-93
95طرح درس کارل دراو-آقای مرادیطرح درس-93
96طرح درس گرافیک-آقای مرادیطرح درس-93
97طرح درس فتوشاپ-آقای مرادیطرح درس-93
98طرح درس طراحی وب-آقای مرادیطرح درس-93
99طرح درس رایانه کار مقدماتی -آقای مرادیطرح درس-93
100طرح درس ایلاستریتور-آقای مرادیطرح درس-93
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس