سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کامپیوتر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوال دانش فنی پایهنمونه سوال پایه دهم 95
2نمونه سوال الزاماتنمونه سوال پایه دهم 95
3نمونه سوال فلشنمونه سوال پایه دهم 95
4نمونه سوال فلشنمونه سوال پایه دهم 95
5نصب و راه اندازی خانم مهندس نپتوننمونه سوال پایه دهم 95
6نصب و راه اندازی خانم مهندس نپتوننمونه سوال پایه دهم 95
7آزمون عملی فصل اول نصب وراه اندازی کامپیوتر-خانم مهندس نپتوننمونه سوال پایه دهم 95
8آزمون عملی نصب وراه اندازی کامپیوترنمونه سوال پایه دهم 95
9نمونه سوال پیشرفت تحصیلی (سیستم عامل پیشرفته)خانم مهندس فاطمه رضایی منطقه سربندنمونه سوال 94
10سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد 93- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
11سوالات طراحی صفحات وب- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
12سوالات عملی طراحی صفحات وب- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
13سوالات اخر فصل کارل-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
14سوالات اخر فصل ویژوال بیسیک-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
15سوالات اخر فصل ایلوستریتور-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
16سوالات اخر فصل بانک اطلاعاتی-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
17سوالات اخر فصل صفحه گسترده-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
18سوالات اداری تکمیلی-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
19حل تمرینات کتاب برنامه سازی 1 -مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
20سوال مفاهیم پایه-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
21سوالات کارل- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
22پاسخ نامه سوالات کارل- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
23سوالات اخر فصل سیستم عامل-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
24سوالات اخر فصل واژه پرداز-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
25سوالات اخر فصل ویندوز7-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
26نمونه سوالات سیستم عامل ویندوز 7 (سه فصل اول کتاب)-مهندس فاطمه رضایینمونه سوال 94
27http://computer.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3418نمونه سوال 94
28طرح درس ویندوز7-مهندس مرادی پورطرح درس 94
29طرح درس سالانه-کپتیویت - مهندس مرادی پورطرح درس 94
30طرح درس سالانه سیستم عامل- مهندس مرادی پورطرح درس 94
31طرح درس سالانه رایانه کار مقدماتی تصویر سازی- مهندس مرادی پورطرح درس 94
32طرح درس روزانه سیستم عامل - مهندس مرادی پورطرح درس 94
33طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته - مهندس مرادی پورطرح درس 94
34طرح درس روزانه ایلاستریتور - مهندس مرادی پورطرح درس 94
35سوالات زبان تخصصی خانم مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
36نمونه سوال flash خانم مهندس نبتوننمونه سوال 94
37خانم مریم شریفی- پاسخ تمارین فصل 1 و 2و 3 برنامه سازی 2نمونه سوال 94
38طرح درس روزانه سیستم عامل مقدماتی-مریم شریفیطرح درس 94
39طرح درس روزانه کاربر کارل دراو-مریم شریفیطرح درس 94
40نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-مریم مطیعینمونه سوال-93
41نمونه سوال برنامه سازی3-مریم مطیعینمونه سوال-93
42نمومه سوال کپتیویت - مریم مطیعینمونه سوال-93
43نمونه سوال سی شارپ-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
44نمونه سوال سیستم عامل win7- خانم بدیعینمونه سوال-93
45نمونه سوال چند رسانه ای-خانم مهناز مهرابینمونه سوال-93
46پاسخ نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
47نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
48نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
49نمونه سوال ویژوال بیسیک- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
50نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
51نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
52نمونه سوال برنامه سازی 3نمونه سوال-93
53کلمات اختصاری زبان تخصصی فنی حرفه ای خانم مریم شریفی سال 93- 94نمونه سوال-93
54نمونه سوال عملی شبکه -آقای نعیمینمونه سوال-93
55نمونه سوال میانی و کاربرد رایانه- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
56نمونه سوال نرم افزار اداری- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
57نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
58نمونه سوال طراحی صفحات وب پیشرفته- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
59نمونه سوال ویژوال بیسیک کارودانش - آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
60طرح درس سالانه برنامه نویسی مقدماتی کارودانش-خانم لیلا محمودیطرح درس-93
61نمونه سوال کارل دراو -خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
62نمونه سوال فری هند-خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
63طرح درس سالانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
64طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
65نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
66نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
67نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
68نمونه سوال زبان تخصصی-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
69نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
70طرح درس روزانه سیستم عامل جلد دوم-مریم شریفیطرح درس-93
71طرح درس روزانه ایلاستریتور-مریم شریفیطرح درس-93
72نمومه سوال سیستم عامل 2- مریم شریفینمونه سوال-93
73طرح درس سالانه نرم افزار اداری-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
74طرح درس روزانه ورد2007-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
75طرح درس روزانه ویندوز سون-خانم بدیعیطرح درس-93
76نمونه سوال فصل 5 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
77نمونه سوال فصل 4 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
78طرح درس شبکه های رایانه ای - آقای نعیمیطرح درس-93
79نمونه سوال سخت افزار فصل 3 - آقای نعیمینمونه سوال-93
80نمونه سوال سخت افزار فصل 2 - آقای نعیمینمونه سوال-93
81نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
82نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
83نمونه سوال کاربر فلش - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
84نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
85نمونه سوال مبانی و کاربرد رایانه - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
86نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
87نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
88نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
89نمونه سوال طراحی وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
90نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
91نمونه سوال تشریحی سیستم عامل - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
92نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
93نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
94نمونه سوال رایانه کار پیشرفته - خانم شریفینمونه سوال-93
95نمونه سوال گرافیک با رایانه- خانم نقدینمونه سوال-93
96نمونه سوال گرافیک با رایانه- خانم نقدینمونه سوال-93
97نمونه سوال فری هند- آقای مرادی پورنمونه سوال-93
98نمونه سوال فری هند- خانم لشگر آرانمونه سوال-93
99نمونه سوال فری هند- آقای مرادی پورنمونه سوال-93
100نمونه سوال فتوشاپ - خانم نقدینمونه سوال-93
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس