سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کامپیوتر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1عملی نصب و راه اندازی - مهندس ایرج اصغرینمونه سوال سال 95
2فلش - مهندس روشنک بسحاقینمونه سوال سال 95
3فلش - مهندس روشنک بسحاقینمونه سوال سال 95
4برنامه سازی 2- مهندس فرشته حسینینمونه سوال سال 95
5نصب وراه اندازی - مهندس فاطمه حامدی مقدمنمونه سوال سال 95
6بسته ها3- مهندس مریم شریفینمونه سوال سال 95
7زبان تخصصی - مهندس مریم شریفینمونه سوال سال 95
8رایانه کار پیشرفته- مهندس فروزنده جلالینمونه سوال سال 95
9رایانه کار مقدماتی-مهندس فروزنده جلالینمونه سوال سال 95
10کاربر رایانه- مهندس فهیمه شمسینمونه سوال سال 95
11رایانه کار مقدماتی- مهندس الهام فراهانینمونه سوال سال 95
12چند رسانه ای - مهندس مهدی محمدینمونه سوال سال 95
13برنامه سازی 2- مهندس مهدی محمدینمونه سوال سال 95
14نمونه سوال دانش فنی پایهنمونه سوال پایه دهم 95
15نمونه سوال الزاماتنمونه سوال پایه دهم 95
16نمونه سوال فلشنمونه سوال پایه دهم 95
17نمونه سوال فلشنمونه سوال پایه دهم 95
18نصب و راه اندازی خانم مهندس نپتوننمونه سوال پایه دهم 95
19نصب و راه اندازی خانم مهندس نپتوننمونه سوال پایه دهم 95
20آزمون عملی فصل اول نصب وراه اندازی کامپیوتر-خانم مهندس نپتوننمونه سوال پایه دهم 95
21آزمون عملی نصب وراه اندازی کامپیوترنمونه سوال پایه دهم 95
22نمونه سوال پیشرفت تحصیلی (سیستم عامل پیشرفته)خانم مهندس فاطمه رضایی منطقه سربندنمونه سوال 94
23سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد 93- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
24سوالات طراحی صفحات وب- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
25سوالات عملی طراحی صفحات وب- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
26سوالات اخر فصل کارل-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
27سوالات اخر فصل ویژوال بیسیک-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
28سوالات اخر فصل ایلوستریتور-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
29سوالات اخر فصل بانک اطلاعاتی-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
30سوالات اخر فصل صفحه گسترده-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
31سوالات اداری تکمیلی-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
32حل تمرینات کتاب برنامه سازی 1 -مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
33سوال مفاهیم پایه-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
34سوالات کارل- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
35پاسخ نامه سوالات کارل- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
36سوالات اخر فصل سیستم عامل-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
37سوالات اخر فصل واژه پرداز-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
38سوالات اخر فصل ویندوز7-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
39نمونه سوالات سیستم عامل ویندوز 7 (سه فصل اول کتاب)-مهندس فاطمه رضایینمونه سوال 94
40http://computer.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3418نمونه سوال 94
41طرح درس ویندوز7-مهندس مرادی پورطرح درس 94
42طرح درس سالانه-کپتیویت - مهندس مرادی پورطرح درس 94
43طرح درس سالانه سیستم عامل- مهندس مرادی پورطرح درس 94
44طرح درس سالانه رایانه کار مقدماتی تصویر سازی- مهندس مرادی پورطرح درس 94
45طرح درس روزانه سیستم عامل - مهندس مرادی پورطرح درس 94
46طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته - مهندس مرادی پورطرح درس 94
47طرح درس روزانه ایلاستریتور - مهندس مرادی پورطرح درس 94
48سوالات زبان تخصصی خانم مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
49نمونه سوال flash خانم مهندس نبتوننمونه سوال 94
50خانم مریم شریفی- پاسخ تمارین فصل 1 و 2و 3 برنامه سازی 2نمونه سوال 94
51طرح درس روزانه سیستم عامل مقدماتی-مریم شریفیطرح درس 94
52طرح درس روزانه کاربر کارل دراو-مریم شریفیطرح درس 94
53نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-مریم مطیعینمونه سوال-93
54نمونه سوال برنامه سازی3-مریم مطیعینمونه سوال-93
55نمومه سوال کپتیویت - مریم مطیعینمونه سوال-93
56نمونه سوال سی شارپ-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
57نمونه سوال سیستم عامل win7- خانم بدیعینمونه سوال-93
58نمونه سوال چند رسانه ای-خانم مهناز مهرابینمونه سوال-93
59پاسخ نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
60نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
61نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
62نمونه سوال ویژوال بیسیک- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
63نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
64نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
65نمونه سوال برنامه سازی 3نمونه سوال-93
66کلمات اختصاری زبان تخصصی فنی حرفه ای خانم مریم شریفی سال 93- 94نمونه سوال-93
67نمونه سوال عملی شبکه -آقای نعیمینمونه سوال-93
68نمونه سوال میانی و کاربرد رایانه- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
69نمونه سوال نرم افزار اداری- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
70نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
71نمونه سوال طراحی صفحات وب پیشرفته- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
72نمونه سوال ویژوال بیسیک کارودانش - آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
73طرح درس سالانه برنامه نویسی مقدماتی کارودانش-خانم لیلا محمودیطرح درس-93
74نمونه سوال کارل دراو -خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
75نمونه سوال فری هند-خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
76طرح درس سالانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
77طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
78نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
79نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
80نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
81نمونه سوال زبان تخصصی-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
82نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
83طرح درس روزانه سیستم عامل جلد دوم-مریم شریفیطرح درس-93
84طرح درس روزانه ایلاستریتور-مریم شریفیطرح درس-93
85نمومه سوال سیستم عامل 2- مریم شریفینمونه سوال-93
86طرح درس سالانه نرم افزار اداری-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
87طرح درس روزانه ورد2007-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
88طرح درس روزانه ویندوز سون-خانم بدیعیطرح درس-93
89نمونه سوال فصل 5 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
90نمونه سوال فصل 4 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
91طرح درس شبکه های رایانه ای - آقای نعیمیطرح درس-93
92نمونه سوال سخت افزار فصل 3 - آقای نعیمینمونه سوال-93
93نمونه سوال سخت افزار فصل 2 - آقای نعیمینمونه سوال-93
94نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
95نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
96نمونه سوال کاربر فلش - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
97نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
98نمونه سوال مبانی و کاربرد رایانه - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
99نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
100نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس